IUSTE Advocaten......bestaat uit een team van ervaren en deskundige advocaten die borg staan voor een degelijke juridische dienstverlening.  Elke advocaat is gespecialiseerd in een bijzonder vakgebied.


 
 
 
 
Rudi Janssens ( °1958 )
 
Rudi Janssens behaalde zijn diploma van licenciaat in de rechten in 1982 aan de KULeuven.
In datzelfde jaar werd hij laureaat van de "Philip C. Jessup International Mood Court Competition" te Washington.Meester Janssens startte zijn carrière in 1982 als advocaat bij "De Bandt, Van Hecke & Lagae" aan de balie te Brussel. In 1984 maakte hij de overstap naar de balie van Mechelen.Hij specialiseert zich vooral in "Business & Finance", meer bepaald in het vennootschapsrecht, handelsrecht, computerrecht, mergers & acquisitions en arbeidsrecht.
 
Wettelijke informatie dienstverrichter
Anne Verbruggen ( °1958 )
 
In 1984 behaalde Anne Verbruggen haar diploma van licenciaat in de rechten aan de KULeuven. 

Sinds 1987 is meester Verbruggen lid van de Mechelse balie.

Anne Verbruggen legt zich vooral toe op het familierecht, verkeers- en verzekeringsrecht en het zakenrecht (o.a. erfdienstbaarheden). Verder is meester Verbruggen bijzonder onderlegd in de huurwetgeving.

Meester Verbruggen is plaatsvervangend vrederechter te Willebroek.
Tevens is zij een gewaardeerd lid van de raad van de orde van Advocaten te Mechelen.

      
 

 
Erik Peeters ( °1963 )
 
Erik Peeters studeerde in 1987 met onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de KULeuven, waarna hij zich meteen als advocaat aansloot bij de Mechelse balie.Reeds tijdens zijn studies interesseerde hij zich in het bijzonder voor het strafrecht en het strafprocesrecht.  Hij is specialist in het ´gemeen` strafrecht (strafwetboek), het verkeersstrafrecht (wegverkeerswet en wegcode), het ondernemingsstrafrecht en het sociaal strafrecht (Strafrechtboek en bijzondere wetten). Hij is samenhangend bedreven in het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht, het sportrecht en verzekeringsrecht.

Sinds 2016 is hij houder van het wettelijke vereiste getuigschrift ´bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken`en kan hij u bijstaan voor het Hof van Cassatie in strafzaken. Als voorkeursmateries bij de Orde van Vlaamse Balies heeft meester Peeters: code 03 (burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen en verkeersrecht) en code 12 (Strafrecht).Meester Peeters is lid van de Raad van de orde van advocaten te Mechelen. Hij was jarenlang voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand van het gerechtelijk arrondissement Mechelen en gewezen lid van de commissie rechtshulp bij de Orde van Vlaamse Balies.


Mark Schuurmans ( °1965 )
 
Mark Schuurmans behaalde in 1990 het diploma van licenciaat in de rechten aan de V.U.B.

In 1992 startte hij zijn carrière als advocaat aan de balie te Mechelen.

De praktijk van meester Schuurmans spitst zich vooral toe op het handelsrecht en het familierecht (waaronder echtscheidingen). Daarnaast kan men zeker ook het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht tot zijn voorkeurmateries rekenen.  Meester Schuurmans begeleidt bovendien talrijke bedrijven in het kader van de procedure van de wet op de continuïteit van ondernemingen (WCO).
 
Meester Schuurmans is eveneens erkend bemiddelaar in familiezaken. Als bemiddelaar staat hij u op een neutrale manier en als onafhankelijke derde bij om tot een oplossing te komen waar beide partijen zich kunnen in vinden. Bemiddeling word bovendien door de familierechtbanken aanbevolen en is kostenbesparend.
 
       


 

Petra Brouwers ( °1971 )
 
Petra Brouwers staat in voor de dagelijkse goede werking van het kantoor.  Zij vervoegde Iuste Advocaten als administratieve kracht in 2011.