Meester Schuurmans staat u bij als erkend bemiddelaar in familiezaken.

Een familiaal bemiddelaar helpt u met:

  • informatie, begeleiding en advies bij scheiding
  • de opmaak van de desbetreffende documenten na huwelijk of samenwonen
  • de aanpassing van een ouderschapsovereenkomst na de scheiding
  • problemen met onderhoudsbijdragen verblijfregeling, alimentatie van de partner 
  • bemiddeling tussen echtgenoten, ouders, ouders-kinderen, grootouders, leerkrachten, ..............
  • bemiddeling op vrijwillige basis

Een erkend bemiddelaar is professioneel opgeleid om een bemiddelingstraject te begeleiden en moet aan de voorwaarden van de Federale Bemiddelings commissie voldoen.